Naše služby

Naší hlavní činností je tvorba elektro projektů v oboru silnoproudé elektroinstalace části NN a VN a slaboproudých systémů.  Provádíme také revizní činnost pro elektroinstalace NN a hromosvody.

Projekty

 

Zpracováváme kompletní elektro projekty v oboru silnoproudé elektroinstalace a slaboproudé systémy pro všechny stupně projektové dokumentace:

 

 • DÚR - dokumentace pro územní řízení.
 • DOS - dokumentace pro ohlášení stavby.
 • DSP - dokumentace pro stavební povolení.
 • DPS - dokumentace pro provádění stavby.
 • DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby:
  • výpisy materiálů k dokumentaci
  • projektové rozpočty
  • světelně technické návrhy dle ČSN EN124-64
  • návrhy na úspory elektrické energie
  • určování vnějších vlivů (prostředí)
  • ochrana před bleskem – řízení rizik

 

Projekty menšího rozsahu můžeme na vyžádání zpracovat i jednostupňově (sloučení několika stupňů dokumentace dohromady).

Revize

 

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění, na základě kterých můžeme provádět revizní činnost na:

 

 • elektroinstalaci do 1 kV
 • hromosvodech
 • pracovních strojích
 • nářadí a elektrických spotřebičích

 

Na této stránce najdete Lhůty revizí dle ČSN 33 1600 ed. 2 a Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení - pokračujte prosím níže.

Lhůty revizí dle ČSN 33 1600 ed. 2

 

SkupinaTřída ochranyNepřipevněné spotřebiče držené v ruce
a prodlužovací přívody
Ostatní nepřipevněné spotřebiče
APřed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
BI3 měsíce6 měsíců
II a III6 měsíců
CI6 měsíců24 měsíců
II a III12 měsíců
DI12 měsíců24 měsíců
II a III
EI12 měsíců24 měsíců
II a III
Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání
A
- Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
B
- Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, v zemědělství apod.).
C
- Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
D
- Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, internetové kavárny apod.).
E
- Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení

 • A) Dle prostředí
 • B) Dle druhu prostoru
 • C) Pro ochranu před účinky el.

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí (viz ČSN 33 0300)

 

Druh prostředí (podle ČSN 33 0300)Revizní lhůty
v rocích
1.Základní5
2.Normální5
3.Studené3
4.Horké3
5.Vlhké3
6.Mokré1
7.Se zvýšenou korozní agresivitou3
8.S extrémní korozní agresivitou1
9.Prašné s prachem nehořlavým3
10.S otřesy2
11.S biologickými škůdci3
12.Pasivní s nebezpečím požáru2
13.Pasivní s nebezpečím výbuchu21
14.Venkovní4
15.Pod přístřeškem4

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

 

Umístění elektrického zařízeníRevizní lhůty
v rocích
1.Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)2
2.Zděné obytné a kancelářské budovy52
3.Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení3
4.Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 (podle ČSN 73 0823)22
5.Pojízdné a převozné prostředky13
6.Prozatímní zařízení staveniště0,5
Poznámka:
 1. Nevztahuje se na ochranný prostor (viz ČSN 33 0300 a ČSN 33 2320), který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu; tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslšných druhu prostředí v navazujícím prostoru bez nebezpečí výbuchu.
 2. Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.
 3. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.
 4. Platí pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

 

Druh objektuRevizní lhůty
v rocích
1.Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
2.Ostatní54
Poznámka:
 1. Nevztahuje se na ochranný prostor (viz ČSN 33 0300 a ČSN 33 2320), který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu; tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslšných druhu prostředí v navazujícím prostoru bez nebezpečí výbuchu.
 2. Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.